De gisting

De gisting vindt plaats in cylindroconische tanks aan een temperatuur van 22 à 25 graden, afhankelijk van de gebruikte gist. De warmteproductie van de vergisting wordt geneutraliseerd door een koelvloeistof die tussen de buiten en de binnenwand circuleert.

Onze bieren hebben elk hun eigen gist, wat ieder bier een typisch karakter geeft. De duurtijd kan schommelen in functie vans de hoeveelheid vergistbare suikers.


Aantal tanks:

  • 2 x 300hl,
  • 4 x 500hl,
  • 3 x 900hl

Totale capaciteit:

  • 5300hl

Duur:

  • 12 dagen

Na de gisting is centrifugeren noodzakelijk om het grootste deel van de gist te verwijderen. Nadien start het lagerproces.


Capaciteit:

  • 150hl / uur