De Propagator

Het ‘hart’ van de brouwerij.


1 Gistpropagator

  • voor het opkweken van onze eigen verschillende gistvarieteiten

2 Worttanks

  • (wort= halffabrikaat uit brouwzaal)

3 Gistopvangtanks.

1 Warmwatertank.